Formularz rejestracji
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególnosci o potrzebach wynikających z niepełnosprawnosci, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niesdostosowaniem społecznym
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec, błonnica, dur, inne
Block
Wyprawka Drużyny Kangura
Security Metrics
Zestaw Drużyny Kangura
Fix vulnerabilities
Drużyna Kangura - Gra planszowa
Systematic analyzing
Drużyna Kangura Puzzle
Reduce recovery time